Languages

Patent o zrušení nevolnictví

description

1. listopadu 1781 vydal Josef II. tzv. patent o zrušení nevolnictví v české i německé verzi, který sice zachoval právní podřízenost poddaného vrchnosti, ale dal mu osobní svobodu. • Patent o zrušení nevolnictví, 1. 11. 1781, česky • Patent o zrušení nevolnictví, 1. 11. 1781, německy

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka patentů - E
type
Archiválie
dating
18. století, 1.11.1781
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, sbírka patentů E, Patent o zrušení nevolnictví

next subjects