Languages

Citační pečetidlo zemského soudu

description

Citační pečetidlo zemského soudu, užívané od sklonku 13. století, se nedochovalo v originále, k dispozici je pouze kopie.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Heraldické, genealogické a sfragistické sbírky
group
Sbírka pečetidel - typářů
type
Kovy
dating
13. století
origin
Bez určení
material
Kov
technique
Rytí
inventory number
ANM, Sbírka pečetních typářů, sign. E 374
previous subject next subject

similar subjects