Languages

Oběžník Národního muzea

description

Před 80 lety se v Národním muzeu také inventarizovalo a katalogizovalo a psaly se o tom výkazy. Správní ředitel Metoděj Zemek posílá oběžník přednostům oddělení s výzvou, aby podali výkaz prací za minulý rok pro Zemský úřad.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
20. století, 22.1.1932
date of issue
22. leden 1932
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
Archiv NM, Registratura Národního muzea - Numismatické odd., 22. 1. 1932

next subjects