Languages

Československo (1918-1919), 50 Kč z 15. 4. 1919

description

Bezprostředně po vzniku ČSR 28.10.1918 bylo přikročeno k odtržení naší měny od rakousko-uherské, prvními československými papírovými platidly byly proto okolkované bankovky Rakousko-Uherské banky. Prakticky současně s kolkovací akcí byl dne 6.3.1919 zřízen Bankovní úřad Ministerstva financí, který připravil vydání již československých státovek 1. emise ze dne 15.4.1919. Prvním ministrem financí se stal dr. Alois Rašín, jehož podpis je na všech státovkách této emise. V té době ještě neexistovala definitivní podoba státního znaku, proto na rubu vidíme skupinu čtyř zemských znaků - Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, mnohonárodnostní charakter nové republiky vyjadřuje i slovní podoba hodnoty, ta je na státovkách 1. emise uvedena v češtině, slovenštině, rusínštině, němčině, polštině a maďarštině.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Numismatická sbírka
fund
Papírová platidla
type
Papírová platidla
subject author
ateliér tiskárny (hypoteticky Rudolf Junk), tisk Tiskárna Haase v Praze
dating
20. století, V platnosti od 8.11.1919 do 31.12.1924
origin
Česká republika, Československo
dimension
Výška: 8,9 cm, Šířka: 17,8 cm
material
Papír, Bankovkový papír
technique
Tisk
inventory number
H5-141000

similar subjects