Languages

Pohár

description

Válcovitá nádoba s vlnovitě prohnutými stěnami zdobená násobnými vlnicemi.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Umělecké sbírky
dating
14. století, Přelom 13. a 14. století
period/culture
Vrcholný středověk
origin
Moravskoslezský kraj, Opava–Popská ul.
dimension
V. 19 cm
material
Pálená hlína
technique
Vypalování, Pálení
photo author
M. Feretová
literature
Kouřil, P.–Wihoda, M., Etnické trojmezí ?, Archaeologia historica 28, 2003, 69.
inventory number
P 56/11

similar subjects