Languages

Rybářská zátěž

description

Plochý říční kámen se dvěma protilehlými vruby.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Archeologické sbírky
dating
Kultura s lineární keramikou, Konec 6. tis. př. n. l.
period/culture
Kultura lineární keramiky
origin
Moravskoslezský kraj, Opava-Kateřinky, ČR
dimension
76 x 74 mm
material
Kámen jako stavební surovina, Kámen
technique
Řemeslná práce
media type
Digitální fotografie
original owner
Výzkum SZM (V. Šikulová), 1960
photo author
L. Wünsch
literature
Šikulová, V., K otázce rybolovu v mladší době kamenné, Časopis Slezského muzea, série B, 1961, 1-18.
inventory number
60/276

similar subjects