Languages

Odlitek pečeti knížete Vladislava I. Opolského (asi 1225 - 1281-82)

description

V pečetním poli vévoda stojící zpředu, v hrncové přilbě s klenotem z pavích per, oděný v brnění pokrytém tunikou sahající až po kolena. V pravé ruce drží kopí s praporcem, v levé ruce štít s orlicí.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Historická podsbírka
type
Archiválie
dating
13. století, Středověk
period/culture
13. století
language
Latina
origin
Polsko, Opole (PL)
dimension
Průměr: 7,5 cm
material
Sádra
technique
Lití, Sádrový odlitek
original owner
Sbírka odlitků slezských pečetí v SZM
photo author
Luděk Wünsch
literature
GUMOWSKI, Marian: Pieczęcie śląskie do końca XIV w. [in] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, T. III, Kraków 1936
inventory number
bez evidenčního čísla

similar subjects