Languages

Odlitek pečeti knížete Jindřicha IV. Vratislavského (1257-58 - 1290)

description

V pečetním poli vévoda stojící zpředu, v gotickém podloubí, s odkrytou hlavou a dlouhými vlasy, oděný v brnění pokrytém tunikou sahající až po kolena. V pravé ruce drží meč opřený o rameno, směřující nahoru, v levé ruce štít se slezskou orlicí.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Historická podsbírka
type
Archiválie
dating
Středověk
period/culture
13. století
language
Latina
origin
Polsko, Wrocław (PL)
dimension
Průměr: 8,2 cm
material
Sádra
technique
Lití, Sádrový odlitek
original owner
Sbírka odlitků slezských pečetí v SZM
photo author
Luděk Wünsch
literature
GUMOWSKI, Marian: Pieczęcie śląskie do końca XIV w. [in] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, T. III, Kraków 1936

similar subjects