Languages

Obětina

description

Drobné bronzové plastiky zobrazují stojícího či sedícího Buddhu v dlouhém rouchu při kázání svého učení. Kolem Buddhova těla plane ohnivá svatozář. Buddhismus přijaly nečínské kmeny, které v severní Číně založily dynastii Severní Wej. Buddhismus představoval politické a kulturní pojítko mezi různorodými kulturami, které společně obývaly rozsáhlá území podél Hedvábné cesty. V uměleckém projevu se vytvořil specifický styl, který spojoval různorodé kulturní a estetické prvky.

institution
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
subcollection
Asijská sbírka
type
Asie
dating
Dynastie Severní Wej (386-535)
origin
Čína
dimension
Výška: 16 cm
material
Bronz
technique
Kovolitectví
inventory number
A26148
Related virtual exhibitions
Říše středu

next subjects