Languages

Jezdecká socha

description

Jezdecká socha sv. Václava z pomníku na Václavském náměstí v Praze. Pomník sv. Václava od Jana Jiřího Bendla je druhým nejstraším z pěti dochovaných pražských jezdeckých pomníků (dalšími jsou sv. Jiří na 3. nádvoří Pražského hradu, císař František I. Ze Smetanova nábřeží, dnes v Lapidáriu, Myslbekův sv. Václav na Václavském náměstí a Kafkův Žižka na Vítkově). V letech 1680-1827 zdobila tato socha barokní kašnu na Koňském trhu (dnešním Václavském náměstí), poblíž vyústění Jindřišské ulice. Roku 1827 byla přemístěna o něco výše, proti domu čp. 826, a usazena na nový sokl navržený architektem Josefem Krannerem. Dne 12. června 1848 byla u této sochy sloužena mše, po jejímž skončení začaly v Praze známé svatodušní bouře. Roku 1879 byl pomník přenesen na Vyšehrad (na Václavském náměstí ho později nahradil brpnzový pomník téhož světce od J. V. Myslbeka, z lez 1887-1922). V roce 1959 byla socha na Vyšehradě nahrazena kopií od J. Nováka a uložena nejprve do depozitáře Muzea hl. m. Prahy a později do depozitáře Galerie hl. m. Prahy. Roku 1990 byla instalována v Lapidáriu NM.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Sochy a fragmenty architektury z kamene
type
Umělecké sbírky
dating
17. století, 1680
origin
Česká republika, Praha
dimension
Výška: 238 cm
material
Pískovec
inventory number
H2-V85

similar subjects