Languages

Spathulopteris decomposita

description

Hlavní řapík s postranními listy.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Paleontologická podsbírka
type
Paleontologické sbírky
alternate name
Fosilní spodnokarbonská rostlina
period/culture
Spodní karbon (kulm), moravické souvrství, svrchní visé
origin
Moravskoslezský kraj, Zálužné, ČR
dimension
220 x 110 mm
material
Břidlice
photo author
Martin Hanáček
inventory number
3045

similar subjects