Languages

Čestného uznání Slezského ústavu v Opavě dr. Vojtěchu Martínkovi

description

Fotokopie čestného uznání Slezského studijního ústavu v Opavě Dr.Vojtěchu Martínkovi za zásluhy o vědecký výzkum Slezské oblasti v oboru literární historie (duben 1952) Digitalizace tohoto sbírkového materiálu byla podpořena projekty Studentského grantového systému č. SGS/3.3/2010 a SGS/5/2011 (řešitel Mgr. David Váhala) realizovanými na Slezské univerzitě v Opavě.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Sbírka Slezského ústavu
type
Archiválie
dating
20. století, 1952
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
18x13
material
Papír, Fotopapír
technique
Fotografický proces, Černobílá fotografie
original owner
Slezský studijní ústav v Opavě, fotopracoviště
photo author
David Váhala
inventory number
SÚ 230

similar subjects