Languages

Negativ skleněný - fotokopie arch. mater.

description

Biblí zlata Starého a Nového zákona (1563). Digitalizace tohoto sbírkového materiálu byla podpořena projekty Studentského grantového systému č. SGS/3.3/2010 a SGS/5/2011 (řešitel Mgr. David Váhala) realizovanými na Slezské univerzitě v Opavě.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Sbírka Slezského ústavu
type
Fotografie
origin
Polsko, Teschen
dimension
13 x 17 cm
material
Skleněný negativ, Skleněný negativ (sklo, emulzní vrstva)
technique
Fotografický proces
photo author
David Váhala
inventory number
SÚ 7

next subjects