Languages

Štoček Zdeny Kabátové-Táborské k ilustracím

description

KABÁTOVÁ-TÁBORSKÁ, ZDENA /Motivy k textům: "Špatný vozka, který neumí obrátiti. - Vystřeliv, kouli nechytíš. - Tím řeka není horší, že z ní psi pijí."/ Ilustrace pro titulní list, použitá rovněž ve 2. kapitole. Čelakovský, František Ladislav: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: Československý spisovatel, 1978. Na druhé straně: /Motivy k textům: "Kdo chce mnoho znáti, nesmí mnoho spáti. - Voda kudy jednou tekla, poteče opět. - Vlka v pluh, a on k čertu v luh."/ Ilustrace k 6. kapitole. Čelakovský, František Ladislav: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: Československý spisovatel, 1978. Oboustranně rytý štoček k ilustracím.

institution
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
subcollection
Knižní kultura
fund
Štočky
group
Štočky – Zdena Kabátová-Táborská
type
Umělecké sbírky
subject author
Zdena Kabátová-Táborská
dating
20. století, /1978/
origin
Česká republika, Čechy
dimension
Výška: 12 cm, Šířka: 10,2 cm
material
Dřevo
technique
Dřevoryt
inventory number
KNM ŠTOČKY KABÁTOVÁ 1a, b

similar subjects