Languages

30°49° Kleneč pod Čerchovem

description

Barev. 56 x 37 cm na listu 65 x 44 cm Měřítko 1:200 000 (011°49´36" v.d.--012°45´28" v.d./049°27´17" s.š.--048°27´56" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Vojenský zeměpisný ústav;Rakousko-Uhersko
date of issue
1937
document publisher
Vojenský zeměpisný ústav
language
Čeština
origin
Hlavní město Praha, [Praha]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1782176

similar subjects