Languages

Příbram

description

Barevná 38 x 49 cm, na listu 48 x 70 cm Měřítko 1:75 000 Sansonovo-Flamsteedovo zobrazení (E 13°50´00"--E 14°20´00"/N 49°45´00"--N 49°30´00")

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
4152
subject author
Německá říše, Rakousko-Uhersko
date of issue
1938
document publisher
Hauptvermessungsabteilung XIV
language
Němčina
origin
Rakousko, [Vídeň]
material
Papír
original owner
Razítko: Čsl. akademie věd, kabinet pro kartografii.
inventory number
2011113

similar subjects