Languages

Císař František I. povyšuje Heinricha von Beierwek, plukovníka a velitele kyrysnického pluku vévody Alberta, do stavu svobodných pánů, uděluje mu predikát Wohlgebohren a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 4b, 5b, 6a, miniatura na fol. 6a, 185 x 303 mm. V modrém štítě pod zlatou hlavou se zkříženými železnými hornickými kladivy na hnědých topůrcích 1) stojí na skalnatém pohoří 2) vlk přirozených barev 3). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby s modro - zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí obrněný muž 4) s červeným chocholem na přílbě držící v levici kopí 5). II. dvě otevřená černá křídla. III. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč 6). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na dvojstupňové podlaze z růžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladu. Za podlahou je průhled do krajiny. Po každé straně znaku se zvedá hlinitý pahorek, na pravém stojí hnědá zřícenina tvrze s jednou věží doprovázená třemi jehličnatými stromy a křovím, na levém stojí pobořená tvrz o dvou věžích a bránou mezi nimi. Okolí pahorků je zatravněné, za pahorky teče řeka s břehy porostlými listnatými stromy a křovím. V pozadí se modrají hory, na jejichž úpatí stojí modré, růžově stínované zříceniny s růžovými okny, po každé straně znaku jsou zříceniny tři. Pozadí miniatury tvoří hnědá, šedě zatažená obloha, která nad obzorem přechází do oranžovorůžova. Výjev je rámován purpurovou draperií se zlatými šňůrami s třapci. Horní okraj rámečku přesahuje pět kartuší. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, zlatě korunovaný orel se zlatou zbrojí a červenými jazyky, v pravém spáru drží meč se stříbrnou čepelí a zlatým jilcem a záštitou, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou nese červený španělský štítek se stříbrným břevnem. Dvě kartuše bezprostředně sousedící s císařským znakem jsou položeny téměř celé pod okrajem rámečku, kartuše v rozích rámečku jsou položené o něco výše, přesto však níž, než kartuš prostřední. Všechny čtyři zbývající kartuše jsou menší než kartuš prostřední, jsou korunovány pohanskými korunami a nesou okrouhlé štíty se znaky. I. Čechy: v červeném stříbrný, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. II. Lombardie: ve stříbře modrý had pohlcující dítě přirozených barev. III. Benátky: v modrém leží na zeleném trávníku zlatý lev sv. Marka držící před sebou stříbrnou rozevřenou knihu. IV. Halič: polceno, vpravo je v modrém červená lať, na níž stojí černý havran, pod latí jsou tři zlaté koruny (2,1), vlevo jsou v modrém dvě stříbrno - červeně šachovaná břevna. 1) V miniatuře je mlátek nahoře a doprava. - 2) V miniatuře je pohoří pojato jako skála s plochým vrcholem a je přirozených barev. - 3) V miniatuře má vlk červený jazyk. - 4) V miniatuře je brnění železné se zlatým kováním. - 5) V miniatuře je kopí železné na dřevěném ratišti. - 6) V miniatuře má meč železnou čepel a zlatý jilec a záštitu.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
19. století, 24.7.1821
date of issue
24. červenec 1821
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 36,9 cm, Šířka: 30,2 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
(B) 729

similar subjects