Languages

Císař František Josef I. povyšuje Johanna Lapaczeka, hejtmana 1. třídy dělostřeleckého pluku č. 8, do šlechtického stavu, uděluje mu predikát Edler von Lillin a erb

description

Znak: popis na fol. 3b, miniatura na fol. 3a, 148 x 217 mm, autor Carl Boess. V modrém štítě je zlaté kolo o dvanácti špicích, jehož horní čtvrtina je uražená. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí hnědý kůň, v jehož boku je šikmo vstřelený zlatý šíp. Miniatura se sestává pouze ze znaku bez dalších výtvarných prvků.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
19. století, 13.10.1891
date of issue
13. říjen 1891
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 37,3 cm, Šířka: 28 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Frank 1928, s. 167.
inventory number
(B) 748a

similar subjects