Languages

Návrat zlatého věku ve znamení Panny

description

Malba na dřevěné desce ze začátku 17. století představuje dvě skupiny alegorických postav zasazené do architektury a krajiny v pozadí. Předlohou malby je Aachenova práce stejného námětu, která se dnes nachází v mnichovské pinakotéce. Třeboňská verze má řadu kompozičních odlišností, a třebaže výtvarná kvalita působí oproti originálu poněkud těžkopádně, jedná se o velice kvalitní práci. Zajímavá ikonografie Aachenova originálu, resp. jeho třeboňské kopie zaujala řadu badatelů, kteří se od 70. let 20. století snažili o její interpretaci. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta alegorie Návratu zlatého věku ve znamení Panny, vycházející z Vergilových Zpěvů pastýřských. Autorem třeboňského obrazu i pendantu s tématem Alegorie Míru, Blahobytu a Umění, byl pravděpodobně některý z početných Aachenových pomocníků, kteří pracovali podle jeho předloh. Ty byly určeny pro prezentaci i jako diplomatické dary. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní hrad a zámek Český Krumlov
subcollection
Mobiliární fond Český Krumlov
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Hans von Aachen – následovník
dating
17. století, 1. desetiletí
origin
Evropa, střední
dimension
výška 75 cm (rám), šířka 66 cm (rám), výška 59,6 cm (blindrám), šířka 49 cm (blindrám)
material
Dřevo
technique
Olejomalba
original owner
Český Krumlov, pochází patrně ze schwarzenberských sbírek
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
CK06740

similar subjects