Languages

Medaile na svatbu Františka Štěpána

description

Av: Dvě poprsí zleva, opis TERESIA ET FRANCISCUS./ SPONSI (manželé Terezie a František). Rv: Oltář se Sfingami, ozdobený habsburským a lotrinským znakem, doplňují planoucí pochodně Hyména, boha sňatku. Na oltáři jsou dvě láskou planoucí srdce spojená vavřínovým věncem. Opis CONNUBIUM ILLUSTRAT FATUM. / A.CH.MDCCXXXVI. (Božská vůle činí manželství slavným, léta Kristova 1736). František Štěpán seznámil se s císařskou rodinou při korunovaci Karla VI. za českého krále v roce 1723 v Praze. Vyhlédnutý za vhodného nápadníka, žil pak od svých patnácti do jednadvaceti let na vídeňském dvoře. Jako osmadvacetiletý oženil se 12. února 1736 s devatenáctiletou arcivévodkyní Marií Terezií. Ve Vídni je oddal papežský nuncius, který za svou námahu od císaře obdržel 1 000 dukátů, což byl roční plat vládního rady. Werner razil ke sňatku císařovy dědičky dvě různé medaile, pro které mu stačilo připravit jedno aversní razidlo.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Numismatická sbírka
fund
Medaile a žetony, faleristika
type
Odznaky a medaile
subject author
P.P. Werner
dating
18. století, 1736
origin
Rakousko, Svatá říše římská
dimension
Průměr: 4,3 cm
material
Cín
technique
Ražba
inventory number
H5-59657

similar subjects