Languages

Amfora zdobená pásy svislých rýh

institution
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
subcollection
Archeologie
fund
Archeologická sbírka
type
Archeologické sbírky
dating
Kultura lužická, 13.-11.století př. n. l. (mladší doba bronzová)
period/culture
Lužická kultura
origin
Královéhradecký kraj, Pouchov
material
Hlína
technique
Nezařazeno
inventory number
GT6V7827

similar subjects