Languages

Obeslání do pivnice

description

Úředně se tvářící „Obeslání“ je ve skutečnosti zcela neúřední pozvánkou pro Dr. Josefa Volfa na vepřové hody do Jičína. Je uloženo v Archivu Národního muzea, kam bylo předáno z Knihovny Národního muzea spolu s částí knihovní registratury. Josef Volf (1878–1937), byl v této době ještě „Skriptor Bibliotheky Musea království Českého“, později její ředitel. Samo „Obeslání“ má rozměry 20 × 13,3 cm, bylo natřikrát přeložené, uzavřené dvěma červenými voskovými pečetěmi (bez pečetního obrazu) a na vnější straně opatřeno adresou. Josef Volf se zmíněných vepřových hodů také zúčastnil a zmiňuje se o nich následujícími slovy: „Zasedli jsme k ovarům, jedli, pili, kouřili a dobře se měli. Seděli jsme do 2h v noci.“

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
20. století, 26.10.1912
origin
Královéhradecký kraj, Jičín
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
Archiv NM, Registratura Národního muzea – Knihovna NM, 26. 10. 1912

similar subjects