Languages

Školní třída

description

Na fotografii vidíme chlapeckou školní třídu městské školy vyfocenou v Praze roku 1913. Nejnižším stupněm vzdělání byly tehdy obecné školy, které děti navštěvovaly 8 let a učily se zde český jazyk, počty, psaní, reálie, geometrii, zpěv, tělocvik a náboženství. Dále existovaly školy měšťanské, které nabízely vyšší vzdělání než školy obecné a byly určeny pro děti městské a venkovské chudiny, které nešly na střední školu. Měšťanské školy byly osmileté nebo tříleté, které navazovaly na 5. ročník obecné školy. V posledních třech ročnících měšťanky byli žáci odděleni podle pohlaví.

institution
Národní muzeum - Virtuální muzeum
subcollection
Moje monarchie
fund
Skupinové fotografie
type
Fotografie
dating
20. století, 1913
origin
Hlavní město Praha, Praha 2
material
Papír
technique
Fotografický proces
inventory number
Soukromá sbírka Jana Böhma 001
Related virtual exhibitions
Do školy!

similar subjects