Languages

Maryša - jednání čtvrté

description

Rukopis Maryši bratří Mrštíků. Jediný úplný autograf textu Maryši pocházející z pera Aloise Mrštíka. Obsahuje 104 popsaných stran, není datován, ale pochází zřejmě z let 1891-92 jakožto pokus o čistopis (s drobnými vpisky Viléma Mrštíka). Objeven byl náhodně až v roce 1985 v Sedlčanech vedoucím Divadelního oddělení Národního muzea.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Divadelní sbírka
fund
Rukopisy
group
Maryša (bří Mrštíkové)
type
Archiválie
subject author
Alois a Vilém Mrštíkové
dating
19. století, 1891-1892
origin
Česká republika, Čechy
material
Papír
technique
Rukopis
literature
Štěpán, Václav: Objevený rukopis Maryši bratří Mrštíků (edice rukopisu s úvodní studií),  Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, LV/2001, 3-4, Praha 2001
inventory number
H6A 28749_5

similar subjects