Languages

Pohár pro Pesach

description

Většina užitkového skla určeného pro rituální použití se tvarově obvykle neliší od běžného zboží a určujícím prvkem je výzdoba nebo nápisy. Tak je tomu i v případě této sklenice, která byla na plášti opatřena rozměrnou rytinou Abrahama a andělů. Podle nápisu na podstavě byla sklenice určena pro použití při svátku Pesach.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Sklo
dating
19. století
origin
Česká republika, Čechy
dimension
214 x 109 mm
material
Sklo
technique
Sklářství, Broušení, řezání
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
174.792

similar subjects