Languages

Koruna na tóru

description

Podle dedikačního nápisu věnoval tuto korunu roku 1783 do Staronové synagogy zemský rabín Ezechiel Landau na paměť svého otce Jehudy. Koruna sama je zřejmě starší, pravděpodobně moravského původu, z doby před polovinou 18. století. Při příležitosti darování do synagogy byla opravena a doplněna pražským stříbrníkem Dejlem.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
subject author
Ondřej Dejl (úprava)
dating
18. století, 1783
language
Hebrejský
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
325 x 235 mm
material
Stříbro
technique
Zlacení, Zlacení, tepání, cizelování, lití
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
032.401

similar subjects