Languages

Pražský groš

description

Pražský groš z období vlády krále Václava IV. Pražský groš patří mezi mince, které ve své době platily za jedny z nejlepších platidel v Evropě. Jeho předlohou byl francouzský groš ražený v Tours Ludvíkem IX. od roku 1266. Zhruba od roku 1300 je pražský groš výsledkem mincovní reformy Václava II., která ukončila používání znehodnocených denárů a křehkých brakteátů. Slovo groš je odvozeno od latinského denarius grossus, tedy velký denár. Během ražby si groš v zásadě zachovával svou podobu. Pro tu je signifikantní emblém královské koruny na líci a korunovaného dvouocasého lva na rubu. Proměnou procházely pouze signatury panovníků. Pražský groš, kterým se díky jeho kvalitě a dobré ryzosti platilo v celé Evropě, se později stal vzorem pro další evropské mince. Razil se v mincovně v Kutné Hoře, krátce také v Jáchymově. Jeho role se naplnila v roce 1547, kdy jej nahradily tolary.

institution
Muzeum Říčany
subcollection
Historie
fund
Numismatika
type
Mince
accession number
1301/81
dating
Přelom 14. a 15. století, 1378-1419
origin
Středočeský kraj, Kutná Hora
dimension
prům. 27 mm
material
Stříbro
key words
pražský groš, Václav IV., mince, platidla, numismatika
inventory number
H11

similar subjects