Languages

Synagogální draperie

description

Tato monumentální drapérie, práce pražské dílny, byla zavěšována nad dveře svatostánku a zastupuje v synagogálním interiéru biblický kaporet - víko schrány úmluvy. V lalocích drapérie zleva jsou vyšity náprsník velekněze, předkladné chleby, hořící oltář, desky desatera, sedmiramenný svícen, měděná nádrž (lavabo) a čelenka velekněze, nad deskami mohutná křídla cherubů s hlavami ukrytými pod korunou Tóry.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka textilu
type
Oděvy a textil
dating
18. století, 1720
origin
Hlavní město Praha, Čechy, Praha, Velkodvorská synagoga
dimension
760 x 2080 mm
material
Samet, Samet, dracoun
technique
Výšivka
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
059.929

similar subjects