Languages

Portrét mladého muže v synagoze

description

Mladý muž, patrně rabín, stojí v synagoze před svatostánkem. Přes civilní šaty má oblečen kitl, bílou řízu, typickou pro Den smíření (Jom kipur) a Pesach. Isidor Kaufmann se kromě svých žánrových maleb proslavil především výjevy z tradičního židovského života. Jeho práce vzbuzují dojem precizních etnografických studií, avšak bližším zkoumáním lze zjistit, že obsahují značnou dávku fikce.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Isidor Kaufmann (1853-1921)
dating
20. století, Kolem roku 1900
origin
Bez určení
dimension
405 x 310 mm
material
Dřevo
technique
Olejomalba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
175.877

similar subjects