Languages

Ignaz Kleinwächter

description

Ignaz Kleinwächter (kolem roku 1780, Trutnov - 1845), zeť Karla Antona Ballabeneho. Výborně hrál na klavír a na housle. Vlastnil usedlost Balabenka, proslulou pěstováním růží. Miniatura je součástí tabla, na kterém najdeme též tchána (H2-14791), manželku (H2-14790), staršího syna (H2-14792) a mladšího syna (H2-14793). Současné tablo roku 2004 nahradilo tablo starší a nevyhovující. K této rodině patří též miniatura zetě (H2-14787).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Neznámý autor
dating
19. století, Asi 1800-1810
origin
Česká republika, Čechy, asi Praha
dimension
Výška: 6,2 cm, Šířka: 5,5 cm, Tloušťka: 0,85 cm, Výška tabla: 27,2 cm, Šířka tabla: 21,2 cm
material
Samet, Slonovina, samet, mosaz, sklo
technique
Akvarel, Akvarel, kvaš
original owner
Získáno r. 1928 z pozůstalosti sl. Boženy Škroupové, dcery skladatele Františka Škroupa
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 103.
inventory number
H2-14789

similar subjects