Languages

Neznámý vysoký důstojník rakouské císařské První tělesné stráže lučištníků

description

Uniforma prozrazuje, že mladý voják sloužil u rakouského dvora jako vysoký důstojník tělesné stráže (tzv. „Erste Arcièren-Leibgarde“). Toto postavení získal díky svým zásluhám a vojenské odvaze během bojů rakouské armády proti napoleonské Francii v letech 1813-1814. Do císařovy stráže, kterou tvořilo 60 mužů, byli vybíráni z jezdeckého vojska jedinci, kteří měli válečné zásluhy a nebyli již schopni sloužit v bojích. Museli být pohlední, vysocí, slušného chování a pokud možno svobodní. Po roce 1806 už to nemuseli být šlechtici. Při vstupu do gardy dostali hodnost nadporučíka a uniformu, jež byla považována mezi rakouskými uniformami za nejnádhernější. Dochováno jen s krycím, kruhovým, mírně klenutým sklíčkem se zabroušeným okrajem. Roku 2004 vloženo do nového mosazného rámečku.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Heinrich Schödl (1777, Tachov-1838, Praha)
dating
19. století, Asi 1815-1820
origin
Hlavní město Praha, Čechy, asi Praha
dimension
Průměr papíru: 7 cm, Průměr rámečku: 7,2 cm
material
Karton, Karton, mosaz, sklo
technique
Akvarel, Akvarel, kvaš
original owner
R. 1976 získáno z pozůstalosti Štěpána Flosse skrze Obvodní národní výbor v Praze 1
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 138.
inventory number
H2-181011

similar subjects