Languages

Friderika baronka Hildprandtová z Ottenhausenu

description

Obraz byl do evidence NM zapsán roku 1963.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Alexander Clarot
dating
19. století, 1842
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
25,9x20,1 cm, celkové rozměry 36,2x28,2 cm
material
Karton
technique
Akvarel, Akvarel s lokálním zlacením, s tužkou podkresbou
photo author
A. Kumstátová
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 113.
inventory number
H2-68 471

similar subjects