Languages

Nádraží v Dolní Lipové (čb. pohlednice)

description

Kolorovaná pohlednice s pohledem na část Dolní Lipové (součást obce Lipová-lázně) v blízkosti železniční stanice. V levém dolním rohu obytný dům č. p. 340 (tzv. Familienhaus). Středem snímku se táhne železniční trať s lokomotivou, u trati nádraží. V horní části na pozadí svahy Smrčníku. Bíle orámovano, spodní část rozšířená (vyhrazeno pro soukromý text a popisku „Gruss aus Nieder-Lindewiese"). Zadní strana zcela bez obsahu předtisku (patrně došlo k podélnému rozklížení pohlednice, kdy se revers pohlednice zcela oddělil od aversu).

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická podsbírka
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice místopisné
subgroup 1
k. ú. Lipová-lázně
subgroup 2
Dolní Lipová
type
Historické sbírky
accession number
33/2021
alternate name
Gruss aus Nieder-Lindewiese.
dating
20. století, asi počátek 20. století
origin
Olomoucký kraj, Lipová-lázně, Dolní Lipová / Nieder Lindewiese
dimension
14 x 9 cm
material
Papír
technique
Světlotisk, světlotisk kolorovaný
media type
pohlednice místopisná
original owner
dar (H. Z.)
photo author
Markéta Rušarová
key words
Lipová-lázně, Dolní Lipová, Nieder Lindewiese, železnice, nádraží
inventory number
H/JE 18.427

similar subjects