Languages

Notářský instrument

description

Miroslav, syn Vítka z Písku, klerik pražské diecése a veřejný notář, zlistiňuje prohlášení Držislava, probošta pražské kapituly, Tomáše, arcijáhna pražského, a Bohuty, arcijáhna kouřimského a oficiála pražského biskupství, že rytíř Zdeslav z Chrustoklat vyznal, že jeho otec Zdeslav z Chrustoklat a otcův bratr Sbramír, farář ve Smidarech, odkázali klášteru v Břevnově 170 kop pražských grošů, pojištěných na jeho majetku v Chrustoklatech, takovým způsobem, že roční plat z této částky plynoucí bude pobírat Předbor, syn Zdeslava st., probošt v Polici nad Metují. Písemnost na pergamenu je ověřena notářským signem a třemi přivěšenými pečetěmi.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka pergamenových listin - A, B
type
Archiválie
dating
14. století, 23.2.1332
date of issue
23.2.1332
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
Archiv NM, Sbírka pergamenových listin A64

similar subjects