Languages

Oběžník Národního muzea

description

V roce 1932 byla situace v ČSR ovlivněná důsledky světové hospodářské krize, což se samozřejmě promítlo i do finanční situace Národního muzea a jeho rozpočtových pravidel.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
subject author
Antonín Zemek
dating
20. století, 1.2.1932
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
Archiv NM, Registratura Národního muzea - Numismatické odd., 1. 2. 1932

similar subjects