Languages

Bronzový palcát

description

Masivní hlavice tvořená středovým prstencem s obvodovými ostny.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Archeologická podsbírka
type
Umělecké sbírky
dating
13. století, 2. pol. 13. až počátek 14. století
period/culture
Vrcholný středověk
origin
Moravskoslezský kraj, Hrad Přerovec
dimension
V. 5,3 cm, průměr 5,9 cm
material
Bronz
technique
Kování
original owner
V roce 1913 vykopal lesní Friedel, v r. 1921 převzato ze zámku v Bruntále
photo author
M. Feretová
literature
Kouřil, P., Bronzová hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce, Archaeologia historica 28, 2003, 649-651.
inventory number
M 701

similar subjects