Languages

Das Deutsche Reich seit dem 13 März 1938

description

Barev. 60 x 63 cm na listu 71 x 74 cm Měřítko 1:2 000 000 (004°56´23" v.d.--029°44´32" v.d./055°25´28" s.š.--045°46´09" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
dating
20. století, 1938
date of issue
1938-1945
document publisher
Velhager & Klafing
language
Němčina
origin
Německo, Bielefeld
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé, Praha II., Albertov 6
inventory number
001676881

similar subjects