Languages

Der Orient

description

Barev., litografie 48 x 83 cm na listu 58 x 92 cm, vlepeno v obálce 24 x 16 cm Měřítko 1:200 000 (023°46´12" v.d.--050°17´11" v.d./050°58´03" s.š.--029°37´28" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Karten zum Weltkriege :
dating
20. století, 1914-1918
date of issue
1910-1915
document publisher
Velhagen & Klafing
language
Němčina
origin
Německo, Leipzig
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1648857

similar subjects