Languages

34°51° Schweidnitz

description

Barev. 56 x 36 cm na listu 66 x 46 cm Měřítko 1:200 000 (015°43´49" v.d.--016°50´31" v.d./051°28´42" s.š.--050°36´20" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Protektorát Čechy a Morava;Rakousko-Uhersko
date of issue
1943
document publisher
Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren
language
Němčina
origin
Hlavní město Praha, Prag
material
Papír
original owner
Razítko Knihovna Zemského musea v Praze = Bibliothek des Landesmuseums in Prag
inventory number
1714034

similar subjects