Languages

Sv. Stapinus

description

Sv. Stapinus patron proti podagře. Spojitost rytiny s poutní kaplí Klokočka z rytiny explicitně nevyplývá.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Birckhart, Antonín
dating
18. století, 1. třetina 18. století
origin
Hlavní město Praha
dimension
Výška: 11,3 cm, Šířka: 6,2 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
Klokočka, sv. Stapinus
inventory number
GS 1059

similar subjects