Languages

Dopis K. Klíče R. Urbanovi

description

Dopis dokumentuje silné pouto, které si Karel Klíč po celý svůj dlouhý a bohatý život, jehož většinu prožil v zahraničí, zachoval k rodným Čechám. Na sklonku života udržoval vřelé přátelské vztahy také s Ing. R Urbanem, ředitelem Ústavu pro zvelebování živností, od něhož NTM získalo většinu sbírky Klíčovy osobní korespondence a rodinných fotografií. Text dopisu dokumentuje Klíčův přátelský charakter i krásnou češtinu. Všimněte si také citlivého výtvarného provedení hlavičkového papíru tiskárny Rembrandt Intaglio Printing Co., na kterém je dopis napsán.

institution
Národní technické muzeum
subcollection
Věda a technika
fund
Vynálezci a vynálezy
type
Archiválie
dating
20. století, 1922
origin
Česká republika
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
31750

similar subjects