Languages

Amfora s trojúhelníky

description

Amfora s rytými trojúhelníky z lokality Brabečky (Pavlíkov). Nádoba sestavena z drobných zlomků, hojně doplňována sádrou.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Starší doba železná
type
Archeologické sbírky
dating
Doba halštatská, Pozdní doba halštatská
period/culture
Pozdní doba halštatská
origin
Středočeský kraj, Brabečky
material
Keramika
technique
Vypalování
inventory number
H1-63187

similar subjects