Languages

Torzo nádoby

description

Fragment ven vykloněného okraje keram. nádoby ze slídnatého materiálu, pod oktrajem je zdoben plastickými kosodélníky

institution
Severočeské muzeum v Liberci
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
subject author
Výzkum PhDr. J. Kaván 1965
dating
Středověk, Doba hradištní - konec 9.až 10. stol. n. l.
origin
Středočeský kraj, Hradec nad Jizerou
dimension
Rozměry: cca 112 x 48 mm
material
Keramika
technique
Nedokonalý výpal
photo author
Milada Dománková
inventory number
P06513

similar subjects