Languages

Übrige Länder der ehemaligen Österreich-Ung. Monarchie

description

Barev., oboustr. 27 x 38 cm na listu 33 x 44 cm Měřítko 1:900 000 (017°43´54" v.d.--022°20´46" v.d./051°08´41" s.š.--047°50´33" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Eisenbahn- und Verkehrsatlas von Europa. Nr. 67 u. 68
subject author
Koch, Wilhelm
date of issue
1918-1938
document publisher
Arnd
language
Němčina
origin
Německo, Lipsko
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1610233

similar subjects