Languages

Hlasy a ohlasy (7., 8. a 9. 3. 1990)

description

Připravili Karel Friedrich a Jozef Spišiak - odjezd prvních sovětských jednotek z Československa; Letáky a výzvy k členům KSČ aby vstupovali do OF; Prognóza demografického vývoje v Československu; Ukončení nelegálních odposlechů na Slovensku; Příspěvek Ľudovíta Petraška; Z dopisů vězňů z padesátých let; Dr. Milan Hulík k pokračování vyšetřování trestné činnosti Miroslava Štěpána - k trestní činnosti Miroslava Štěpána - k trestní odpovědnosti Milouše Jakeše, Drahomíry Dražské, Ludvíka Zifčáka…; Odhalení pomníku T. G. Masaryka v Havlovicích; Návrh volebního programu OF; Sněm KC OF; "Ekologický trojúhelník" - akce v Přerově; Agentura pro humanitární pomoc; Reportáž Jana Suchomela o soukromém podnikání; Část fejetonu Karla Biňovce "Inu, člověk není nikdy zcela spokojen"; (Hlasy a ohlasy č. 324, 325 a 326).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série V
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 1990
language
Čeština
origin
Česká republika, Čechy
material
Zvuk
media type
Zvuk
inventory number
V 321

similar subjects