Languages

Svitek Ester

description

Předčítání biblické knihy Ester je jádrem synagogální liturgie svátku Purim. Kniha bývá psána ve formě svitku a ilustrována scénami a postavami příběhu o královně Ester, nebo zdobena různými dekorativními prvky - v tomto případě rostlinným ornamentem a znameními zvěrokruhu. Vyřezávaný okraj připomíná v té době oblíbenou techniku vystřihovánky.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
dating
18. století
origin
Itálie, Itálie (?)
dimension
285 x 3905 mm
material
Pergamen, Pergamen, inkoust, vodové barvy, stříbrný a zlatý prášek
technique
Rukopis
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
012.562

similar subjects