Languages

Megilat Ester (svitek Ester)

description

Dramatický příběh biblické knihy Ester poskytuje ilustrátorům bohatý materiál k obrazovému ztvárnění. Vykreslují jednotlivé scény i postavy knihy, která líčí záchranu perských Židů díky zásahu zbožného a prozíravého Mordechaje a krásné Ester. Vděčný námět představuje mimo jiné bídný konec úskočného Hamana a jeho synů, popravených z nařízení krále Ahašveroše.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
dating
18. století
language
Hebrejský
origin
Itálie, Itálie?
dimension
278 x 2180 mm
material
Pergamen, Pergamen, inkoust, sepia
technique
Rukopis
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
178.266

similar subjects