Languages

Ketuba (svatební smlouva)

description

Sňatek židovského páru stvrzuje svatební smlouva (ketuba), která zajišťuje nevěstu pro případ manželova úmrtí či rozvodu. V některých oblastech, mimo jiné v Itálii, bývalo zvykem tento úřední dokument zdobit. Tato ketuba byla vydána pro Saru, dceru Mošeho Šimona Basilea, která se 1. dne měsíce adar šeni roku 5475 (23. 2. 1715) vdala ve Ferraře za Šemuela, syna Šeloma Mošeho Cavalieriho.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
dating
18. století, 1715
language
Aramejský, hebrejský
origin
Itálie, Ferrara
dimension
468 x 325 mm
material
Pergamen, Pergamen, inkoust a tempera
technique
Rukopis
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
005.185

similar subjects