Languages

Přepisy a modlitby k obřízce

description

Aharon Herlingen byl oblíbeným písařem a iluminátorem zámožných vídeňských zákazníků. Titulní list ilustruje scéna obřízky v synagoze a biblické scény tematicky spjaté s narozením - Boží poslové oznamují Abrahamovi narození syna (Gn 18), obětování Izáka (Gn 22) a nanebevzetí proroka Eliáše (2Kr 2, 11), který je ochráncem a duchovním kmotrem dítěte při obřízce.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Aharon ben Benjamin Zeev Herlingen z Jevíčka
dating
18. století, 1727-28
language
Hebrejský
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
143 x 94 mm (blok), 150 x 100 mm (vazba)
material
Pergamen, Pergamen, inkoust, vodové barvy
technique
Rukopis, Rukopis, malba a perokresba na pergamenu, pergamenová červená vazba se zlacením
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
170.565

similar subjects