Languages

Svitek haftarot (oddíly týdenního čtení z Proroků)

description

Pro veřejné předčítání Pentateuchu, Tóry v užším slova smyslu, uchovává židovská tradice z úcty starobylou formu pergamenového svitku. Tento zvyk se týká také několika dalších biblických knih začleněných do synagogální bohoslužby, především knihy Ester a vzácněji – jako v tomto případě – týdenních oddílů z prorockých knih, haftarot.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
dating
18. století
language
Hebrejský
origin
Česká republika, Morava (?)
dimension
Svitek: 335 mm x 20240 mm, cívky: 625 mm (výška), 100 mm (průměr)
material
Pergamen, Pergamen, inkoust, bukové a smrkové dřevo
technique
Rukopis, Rukopis na pergamenu, polychromované dřevo
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
007.864/01

similar subjects